Osnovna škola Budrovci - Cjeloživotno učenje za poduzetništvo

To je projekt koji provode škole u nekoliko zemalja, a vodi ga
SEECEL (The South East European Centre for Entrepreneurial Learning).

Neke aktivnosti koje su dale značajne rezultate i koje su kod učenika razvile zainteresiranost i motivirale ih na daljnje bavljenje ovim aktivnostima. To su:
Đakovo expo – zlatne ruke mladih tehničara
Jesen u našem dvorištu
Radionica „Znam što je novac“
Europski tjedan programiranja
Radionica izrade ukrasa od papira
Globalni tjedan poduzetništva
Priredbe uoči blagdana tijekom cijele nastavne godine
Natječaj za uređenje školskog prostora (na kojemu su sudjelovali i učenici)
BuLiK – prva Budrovačka likovna kolonija
Projektni dan za Dan planeta Zemlje

Pročitaj više


Povijest našeg mjesta i osnovne škole u Budrovcima

Povijest Budrovaca prilično je velika nepoznanica, ne obilježavaju je burni i poznati povijesni događaji i ličnosti. Najveće bogatstvo njegove duge tradicije su prije svega njegovi „obični“ stanovnici i njihova baština te se dostupni povijesni izvori uglavnom svode na demografske prikaze, prije svega na popise stanovništva.

Pročitaj više
O aktivnostima u sklopu projekta SEECEL

Naša je škola jedna od četiriju škola u Republici Hrvatskoj koja sudjeluje u Međunarodnom pilot projektu Učenje za poduzetništvo koje provodi SEECEL (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe). Učenje za poduzetništvo se počelo provoditi u našoj školi od školske godine 2014/2015.

Pročitaj više
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika

Naši učenici ostvaruju rezultate i u izvannastavnim aktivnostima. Najvažnije je spomenuti koliko uspješno djeluju kroz kulturno umjetničko društvo i dobrovoljno vatrogasno društvo. Kulturno-umjetničko društvo „Šokadija“ Budrovci postoji i djeluje od 1983. godine. Sudionik je svih važnijih folklornih smotri i manifestacija u Hrvatskoj

Pročitaj više

Tim za provedbu projektnih aktivnosti

Naš tim u školi čine učenici i svi djelatnici škole. Uključen je maksimalni broj učenika, nastavnici kroz tim za provedbu projektnih aktivnosti u sklopu projekta Cjeloživotno učenje za poduzetništvo, te svi učitelji koji nisu dio tog tima i ostali djelatnici škole.

Učenici

Kroz sve projektne aktivnosti, u redovnoj nastavi i izvan redovne nastave, nastojimo uključiti što više učenika u nove projekte. Učenici daju svoj maksimalni doprinos i aktivno sudjeluju povezujući nastavne sadržaje sa svakodnevnim životom i njihovom zajednicom u kojoj žive.

Djelatnici škole

U projektnim aktivnostima sudjeluju svi naši djelatnici. Uključeno je nastavno osoblje, stručna služba škole i drugi nenastavni djelatnici. Na ovaj način svi dajemo najviše za stvaranje ugodnog okruženja za rad i učenje. Kroz neke projektne aktivnosti povezujemo se s drugim školama.